Veel gestelde Vragen en Tips

Vraag: Wanneer moet men voor het aanvragen of vernieuwen van het rijbewijs worden gekeurd?

Antwoord: Bij het aanvragen of vernieuwen van het rijbewijs dient u een z.g. Eigen verklaring in te vullen. Hierop worden vragen gesteld m.b.t. uw gezondheid. Dit geldt voor alle onderstaande gevallen waarbij een medische keuring nodig is:

  • Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd (en ouder) wanneer het rijbewijs verloopt
  • Wanneer een van de vragen op de Eigen verklaring met „ja” is beantwoord
  • Bij een verandering in uw gezondheidstoestand
  • Bij aanvraag (examen) en verlenging van het rijbewijs CE (vrachtwagen) of DE (bus)
  • Bij aanvraag en verlenging van de chauffeurspassen voor taxi en medibus

Tip: Het is aan te raden om tenminste 3 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, de medische keuring te laten plaatsvinden. Maak dus tijdig een afspraak voor de keuring.

Vraag: Wat neemt u mee naar de keuring?

Antwoord: Zie onder onder tab Keuring in het menu

Vraag: Hoe gaat de procedure verder na de keuring?

Antwoord: Het CBR beoordeelt de informatie en de keuringsresultaten en beslist vervolgens of u geschikt bent. Indien u geschikt bent bevonden krijgt u een zgn. „Verklaring van Geschiktheid” waarmee u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen bij het gemeentehuis. Echter, bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR u vragen om een aanvullend onderzoek te ondergaan bij een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, of om een rijtest te doen. Het kan ook zijn dat de medische dienst van het CBR aanvullende informatie vraagt bij de keuringsarts. Dit alles kan de procedure verlengen.

Tip: Indien u de „Verklaring van Geschiktheid” ontvangt en uw rijbewijs verloopt pas na enige tijd, dan kunt u de „Verklaring van Geschiktheid” (tot maximaal 1 jaar) bewaren tot 1-2 weken voordat uw rijbewijs daadwerkelijk verloopt. Bij de gemeente duurt het in de regel niet langer dan 1 week alvorens u het nieuwe rijbewijs kunt ophalen.

© 2011-2020 MedKeur Consultancy