Waarom een medische keuring?

„Vanaf het vijfenzeventigste levensjaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. Deze periodieke medische keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Er zijn verschillende instanties bij betrokken: de gemeente, het CBR maar ook artsen en specialisten.” CBR: www.cbr.nl

Wanneer moet ik gekeurd worden en wanneer vraag ik de keuring aan?

Het antwoord op deze vragen kunt u lezen op de pagina Vragen en Tips.

Wat staat u bij de keuring te wachten?

urine onderzoek ogenontest bloeddrukmeting Wanneer u bij de keuringsarts komt met de verschillende zaken die u mee moet nemen (zie hieronder) verloopt de keuring als volgt:

 • Samen met u loopt de arts uw Eigen verklaring door.
 • Aansluitend vindt het medisch onderzoek plaats dat o.a. uit de volgende onderdelen bestaat:
  • Meting van uw bloeddruk
  • Ogentest, ook wel visustest genaamd. Deze test wordt uitgevoerd met en zonder bril/lenzen
  • Urine onderzoek

Wat neemt u mee naar de keuring?

 1. Het formulier „Eigen verklaring met Geneeskundig verslag” dat u kunt kopen op het gemeentehuis, bij het CBR of bij uw rijschool. Pagina 1 van deze Eigen verklaring vult u thuis al in voordat u op de keuring komt.
 2. Een potje met urine. Dit hoeft geen nuchtere urine te zijn, maar mag niet ouder dan 2 uur zijn.
 3. Wanneer u medicijnen gebruikt neem dan een lijstje mee met de namen van de medicijnen of neem de lege verpakkingen mee.
 4. Uw huidige rijbewijs
 5. Wanneer u bij het autorijden een bril gebruikt, neemt u deze mee. De ogentest wordt met en zonder bril uitgevoerd. Als u contactlenzen gebruikt dient u de sterkte aan de arts mede te delen en de lenzen kunt u tijdens de ogentest inhouden
© 2011-2020 MedKeur Consultancy